• hide informationshow information

  Rikonstruksion dhe shtesë e re për shkollat 9-vjecare "Musine Kokalari" dhe "Myslym Keta"

  Investitori: Bashkia Tiranë
  Vlera e Kontratës: 2 258 614 Euro
  Natyra e punimeve: Rikonstruksion
  Kohëzgjatja e kontratës: 12 Muaj
  Përfundimi i Kontratës: 2008

 • hide informationshow information

  Rikonstruksion dhe shtesë e re për shkollat 9-vjecare "Musine Kokalari" dhe "Myslym Keta"

  Investitori: Bashkia Tiranë
  Vlera e Kontratës: 2 258 614 Euro
  Natyra e punimeve: Rikonstruksion
  Kohëzgjatja e kontratës: 12 Muaj
  Përfundimi i Kontratës: 2008

 • hide informationshow information

  Rikonstruksion dhe shtesë e re për shkollat 9-vjecare "Musine Kokalari" dhe "Myslym Keta"

  Investitori: Bashkia Tiranë
  Vlera e Kontratës: 2 258 614 Euro
  Natyra e punimeve: Rikonstruksion
  Kohëzgjatja e kontratës: 12 Muaj
  Përfundimi i Kontratës: 2008

 • hide informationshow information

  Rikonstruksion dhe shtesë e re për shkollat 9-vjecare "Musine Kokalari" dhe "Myslym Keta"

  Investitori: Bashkia Tiranë
  Vlera e Kontratës: 2 258 614 Euro
  Natyra e punimeve: Rikonstruksion
  Kohëzgjatja e kontratës: 12 Muaj
  Përfundimi i Kontratës: 2008

 • hide informationshow information

  Rikonstruksion dhe shtesë e re për shkollat 9-vjecare "Musine Kokalari" dhe "Myslym Keta"

  Investitori: Bashkia Tiranë
  Vlera e Kontratës: 2 258 614 Euro
  Natyra e punimeve: Rikonstruksion
  Kohëzgjatja e kontratës: 12 Muaj
  Përfundimi i Kontratës: 2008

 • hide informationshow information

  Rikonstruksion dhe shtesë e re për shkollat 9-vjecare "Musine Kokalari" dhe "Myslym Keta"

  Investitori: Bashkia Tiranë
  Vlera e Kontratës: 2 258 614 Euro
  Natyra e punimeve: Rikonstruksion
  Kohëzgjatja e kontratës: 12 Muaj
  Përfundimi i Kontratës: 2008

 • hide informationshow information

  Rikonstruksion dhe shtesë e re për shkollat 9-vjecare "Musine Kokalari" dhe "Myslym Keta"

  Investitori: Bashkia Tiranë
  Vlera e Kontratës: 2 258 614 Euro
  Natyra e punimeve: Rikonstruksion
  Kohëzgjatja e kontratës: 12 Muaj
  Përfundimi i Kontratës: 2008

 • hide informationshow information

  Rikonstruksion dhe shtesë e re për shkollat 9-vjecare "Musine Kokalari" dhe "Myslym Keta"

  Investitori: Bashkia Tiranë
  Vlera e Kontratës: 2 258 614 Euro
  Natyra e punimeve: Rikonstruksion
  Kohëzgjatja e kontratës: 12 Muaj
  Përfundimi i Kontratës: 2008

 • hide informationshow information

  Rikonstruksion dhe shtesë e re për shkollat 9-vjecare "Musine Kokalari" dhe "Myslym Keta"

  Investitori: Bashkia Tiranë
  Vlera e Kontratës: 2 258 614 Euro
  Natyra e punimeve: Rikonstruksion
  Kohëzgjatja e kontratës: 12 Muaj
  Përfundimi i Kontratës: 2008

 • hide informationshow information

  Rikonstruksion dhe shtesë e re për shkollat 9-vjecare "Musine Kokalari" dhe "Myslym Keta"

  Investitori: Bashkia Tiranë
  Vlera e Kontratës: 2 258 614 Euro
  Natyra e punimeve: Rikonstruksion
  Kohëzgjatja e kontratës: 12 Muaj
  Përfundimi i Kontratës: 2008